Curs Sudor Electric

1.200,00 lei

Echipa ProCurs va invita in aceasta lume a metalurgiei. Sudorul realizează lucrări de îmbinări nedemontabile prin diverse procedee de sudură, pentru obţinerea unei game variate de produse, folosind utilajele şi echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologică

Category:

Description

Cod NC: 7212.1.1

Tip program: Calificare
Durata cursului: 2,5 luni
Pregatire minima necesara: Invatamant obligatoriu conform legii la data absolvirii

Descrierea ocupatiei:

Sudorul realizează lucrări de îmbinări nedemontabile prin diverse procedee de sudură, pentru obţinerea unei game variate de produse, folosind utilajele şi echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologică

 Principalele activităţi desfăşurate de sudor sunt:

 • Identifică, verifică şi utilizează SDV-urile şi echipamentele, în vederea realizării de îmbinări sudate, în funcţie de procedeul de sudură ales şi specificaţiile tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologică.
 • Pregătirea operaţiei de sudură, în funcţie de specificul ansamblului ce trebuie realizat şi caracteristicile mecanico- chimice ale materialelor.
 • Manipularea şi transportul semifabricatelor şi al reperelor realizate, în condiţii de siguranţă, cu respectarea procedurilor specifice.
 • Efectuarea diferitelor procedee de sudare, în funcţie de caracteristicile constructive şi funcţionale ale construcţiei sudate

Competente dobândite in urma cursului

 1. Comunicare şi numeraţie
 2. Asigurarea calităţii
 3. Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
 4. Igiena şi securitatea muncii
 5. Lucrul în echipă
 6. Documentaţia tehnologică
 7. Sudarea manuală cu electrozi înveliţi
 8. Sudarea în mediu de gaz protector
 9. Sudarea prin presiune
 10. Sudarea prin procedee speciale
 11. Sudarea oţelurilor, fontelor şi neferoaselor
 12. Controlul îmbinărilor sudate
 13. Respectarea normelor de securitate şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice operaţiilor de sudare

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii cursului, dupa 30 de zile de la data examenului final se va elibera certificatul de calificare profesionala eliberat de Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Care sunt avantajele participarii la acest curs?

 • Pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
 • Pregatirea teoretica se desfasoara in sali de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiectie, etc)
 • Activitatea de practica este asigurata atat la sala de curs, cat si in unitatile specializate
 • Suport de curs gratuit in format electronic
 • Program de curs flexibil
 • Cursul poate fi achitat integral sau in rate
 • Obtinerea unui certificat de absolvire cu recunoastere la nivel international prin apostilare.

Documente necesare pentru inscrierea la curs:

 1. Copie CI
 2. Copie Certificat de nastere
 3. Copie ultima diploma de studii
 4. Copie Certificat de casatorie (pentru persoane care si-au schimbat numele dupa casatorie)
 5. Adeverinta medicala sau copie fisa de aptitudini de la locul de munca

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Curs Sudor Electric”

Your email address will not be published. Required fields are marked *