Curs Responsabil de mediu

1.000,00 lei

Ocupația de „Responsabil de mediu” este întâlnită  în toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Obligația Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din domeniile: industrie, agricultura, comert ,  servicii și administrația publică locală.

Obligația de a avea personal specializat în protecția mediului este stabilită de prevederile Legii 265/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare , Art 90 , lit. (d) și Art. 94, alin. (1) , lit. (d) .

Responsabilul de mediu actionează conform Documentatiei sistemului  de management de mediu al organizației în care își desfășoară activitatea .

Category:

Description

Cod COR: 325710

Tip program: Specializare
Durata cursului: 2 săptămâni
Pregatire minima necesara: Studii medii

Descrierea ocupatiei:

Ocupația de „Responsabil de mediu” este întâlnită  în toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Obligația Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din domeniile: industrie, agricultura, comert ,  servicii și administrația publică locală.

Obligația de a avea personal specializat în protecția mediului este stabilită de prevederile Legii 265/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare , Art 90 , lit. (d) și Art. 94, alin. (1) , lit. (d) .

Responsabilul de mediu actionează conform Documentatiei sistemului  de management de mediu al organizației în care își desfășoară activitatea .

Activitatea desfașurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu , pentru protejarea mediului, îmbunatățirea performațtelor de mediu ale organizației .

Responsabilul de mediu are de indeplinit si realizat nenumarate activitati prin care sunt protejați factorii de mediu: apa, solul, atmosfera,biodiversitatea  dar si sanatatea oamenilor (salariații proprii și vecinii), precum și modul de gestionare a substanțelor chimice și periculoase, a deșeurilor și ambalajelor.

El este trebuie sa cunoasca procesul tehnologic ,  utilajele și echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare și punctele de prelevare probe pentru verificarea încadrarii în limitele impuse de cerințele legale.

Activitatea lui se desfașoară independent, pentru activitățile proprii, dar și în echipă, fapt ce implică o colaborare strânsă cu colaboratorii, dar și cu superiorii ierarhici, prin raportarea către aceștia a sarcinilor rezolvate.

Responsabilul de mediu poate repartiza sarcini/măsuri cuprinse în reglementarile/autorizațiile proprii organizatiei. De asemenea el actionează în coordonarea/verificarea activităților/măsurilor legate de mediu, în cadrul compartimentelor organizației și în mod deosebit ale acelora cu impact asupra mediului. Totuși el nu poate avea puteri totale de decizie și de asigurare a resurselor. El desfașoară muncă de birou, dar și activități de control și monitorizare în cadrul atelierelor/ secțiilor de producție , atât în interiorul cât si în exteriorul clădirilor.

Principalele funcții îndeplinite de responsabilul de mediu sunt următoarele:

 • gestionarea actelor normative de mediu,
 • elaborarea programului de management de mediu,
 • coordonarea procesului de instruire în domeniul protecției mediului,
 • elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu,
 • monitorizarea factorilor de mediu,
 • realizarea auditului intern,
 • elaborarea Programului de audit intern,
 • supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgență ,
 • întocmirea documentației de management de mediu
 • raportarea activității de protecția mediu către autoritățile de mediu .

În funcție de specificul activității organizației , responsabilul de mediu poate îndeplini și următoarele funcții :

 • solicită acord de mediu/autorizație de mediu pentru investițiile/activitățile organizației și urmărește obținerea tuturor actelor de reglementare la nivelul organizației,
 • asistă persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le facilitează controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe;
 • asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora;
 • asigură evidenţa rezultatelor şi raportează autorităţii competente pentru protecţia mediului rezultatele automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;
 • informează autorităţile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major;
 • asigură evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, respectiv operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control;

Complexitatea activităților depinde de natura și mărimea organizației în care îsi desfașoară activitatea . El poate desfășura activități de rutină dar și activități mai complexe de interpretare a rezultatelor din documentațiile de mediu, supravegherea monitorizării calitative și cantitative ale indicatorilor de poluare, precum și propuneri de măsuri pentru depoluare .

Acesta desfășoară activitatea de monitorizare a implementării legislației de protecția mediului la nivelul organizației , precum și a prevederilor acordurilor și/sau autorizațiilor pe care organizația le deține.

Sunt cazuri în care măsurile necesare a fi luate  în cadrul unei organizații sunt influențate de resursele financiare (interesele clientilor/politica organizatiei), iar în acest caz puterea de rezolvare a aspectelor de mediu sunt limitate pentru responsabilul de mediu și revin conducerii organizației. În acest sens , responsabilul de mediu are obligația de a aduce la cunoștința conducerii organizației toate măsurile necesare a fi luate pentru conformarea cu prevederile legale în vigoare .

 Competente dobândite in urma cursului

 1. Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 2. Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului
 5. Gestionarea actelor normative de mediu
 6. Elaborarea programului de management de mediu
 7. Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 8. Monitorizarea factorilor de mediu
 9. Realizarea auditului intern
 10. Elaborarea programului de audit intern
 11. Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență
 12. Întocmirea documentației de management de mediu
 13. Raportarea activității de mediu

Tipul certificatului eliberat

Programa cursului de formare profesională este specific ocupaţiei, iar absolvenţii primesc diploma de participare eliberată de furnizorul de formare profesională.

Care sunt avantajele participarii la acest curs?

 • Pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
 • Pregatirea teoretica se desfasoara in sali de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiectie, etc)
 • Activitatea de practica este asigurata in sali de curs dotate corespunzator
 • Suport de curs gratuit in format electronic
 • Program de curs flexibil
 • Cursul poate fi achitat integral sau in rate

 

Documente necesare pentru inscrierea la curs:

 1. Copie CI
 2. Copie Certificat de nastere
 3. Copie ultima diploma de studii
 4. Copie Certificat de casatorie (pentru persoane care si-au schimbat numele dupa casatorie)
 5. Adeverinta medicala sau copie fisa de aptitudini de la locul de munca