Curs Electrician în instalații energetice

1.200,00 lei

Echipa ProCurs va invita in aceasta lume a instalatiilor electrice. Principalele domenii în care îşi desfăşoară activitatea electricienii in instalaţii energetice sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montare şi control a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.

Category:

Description

Cod NC: 7241.2.2

Tip program: Calificare
Durata cursului: 4,5 luni
Pregatire minima necesara: Invatamant obligatoriu conform legii la data absolvirii

Descrierea ocupatiei:

Meseria de “Electrician în instalaţii energetice” se regăseşte în toate întreprinderile în care se folosesc instalaţii şi echipament energetic.

Principalele domenii în care îşi desfăşoară activitatea, electricienii in instalaţii energetice sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montare şi control a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.

Pentru realizarea sarcinilor de serviciu, electricianul în instalaţii energetice este obligat să poarte echipamentul individual de lucru: salopeta, cizme de cauciuc, cască, mănuşi, bocanci.

Zilnic, electricianul în instalaţii energetice se ocupă cu următoarele activităţi: efectuarea de controale, revizii, intervenţii pentru eliminarea deficientelor şi incidentelor apărute, precum şi supravegherea permanentă instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.

De asemenea ei se ocupă şi de măsurători ai parametrilor elementelor componente ale instalaţiilor şi echipamentelor energetice.

Maşinile, aparatele şi instalaţiile pe care le utilizează un electrician în instalaţii energetice se împart în următoarele categorii:

 • maşini electrice: rotative de curent continuu şi curent alternativ (asincrone şi sincrone), transformatoare;
 • aparate electrice de joasă tensiune: de comutare (manuală şi automată), de comandă (manuală şi automată), de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru automatizări
 • instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, iluminat), de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi acumulatoare

Competente dobândite in urma cursului

 1. Comunicare interactiva la locul de munca
 2. Munca în echipă
 3. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 4. Comunicare în limba modernă
 5. Respectarea NTSM si PSI
 6. Igiena si securitatea muncii
 7. Aplicarea procedurilor de calitate
 8. Asigurarea locului de munca cu materiale, echipamente de lucru, scule si dispozitive
 9. Montarea aparatelor electrice de joasă tensiune
 10. Utilizarea masinilor electrice
 11. Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
 12. Întreţinerea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 13. Executarea instalatiilor pentru alimentarea masinilor electrice
 14. Exploatarea echipamentelor din instalatiilor energetice
 15. Executarea circuitelor secundare in echipamentele electrice si energetice
 16. Utilizarea dispozitivelor electrice de bază în instalațiile electrice si echipamentele energetice
 17. Interpretarea schemelor electrice

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii cursului, dupa 30 de zile de la data examenului final se va elibera certificatul de calificare profesionala eliberat de Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Care sunt avantajele particparii la acest curs?

 • Pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
 • Pregatirea teoretica se desfasoara in sali de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiectie, etc)
 • Activitatea de practica este asigurata atat la sala de curs, cat si in unități specializate
 • Suport de curs gratuit in format electronic
 • Program de curs flexibil
 • Cursul poate fi achitat integral sau in rate
 • Obtinerea unui certificat de absolvire cu recunoastere la nivel international prin apostilare.

Documente necesare pentru inscrierea la curs:

 1. Copie CI
 2. Copie Certificat de nastere
 3. Copie ultima diploma de studii
 4. Copie Certificat de casatorie (pentru persoane care si-au schimbat numele dupa casatorie)
 5. Adeverinta medicala sau copie fisa de aptitudini de la locul de munca

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Curs Electrician în instalații energetice”

Your email address will not be published. Required fields are marked *