Curs Cadru Tehnic cu Atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

600,00 lei

Echipa ProCurs va ofera o perfectionare in cadrul tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. In aceasta perfectionare cursantul v-a dobandii competentele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de aparare împotriva incendiilor.

Category:

Description

Cod NC: 541902

Tip program: Perfecţionare
Durata cursului: 4 săptămâni
Pregatire minima necesara: Minim 12 clase

Descrierea ocupatiei:

Cadrul tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor trebuie sa detina competentele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de aparare împotriva incendiilor.

În conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Cadrele tehnice cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, desemnate la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, au urmatoarele obligatii principale:

 • elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autoritatii respective;
 • controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea împotriva incendiilor, în cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
 • elaboreaza si supun spre analiza, ministrului de resort sau conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor din domeniul de
 • activitate;
 • analizeaza anual respectarea încadrarii în criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare împotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 • elaboreaza si înainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifice activitatii;
 • analizeaza anual respectarea încadrarii în criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare împotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 •  elaboreaza si înainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifice.

Competente dobândite in urma cursului

 1. Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 2. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 3. Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 4. Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
 5. Instruirea salariaților in domeniul apărării împotriva incendiilor;
 6. Controlul modului de respectare a masurilor de apărare împotriva incendiilor;
 7. Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situații critice.
 8. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii cursului, dupa 30 de zile de la data examenului final se va elibera certificatul de calificare profesionala eliberat de Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Care sunt avantajele participarii la acest curs?

 • Pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
 • Pregatirea teoretica se desfasoara in sali de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiectie, etc)
 • Activitatea de practica este asigurata atat la sala de curs, cat si in unitatile specializate
 • Suport de curs gratuit in format electronic
 • Program de curs flexibil
 • Cursul poate fi achitat integral sau in rate
 • Obtinerea unui certificat de absolvire cu recunoastere la nivel international prin apostilare.

Documente necesare pentru inscrierea la curs:

 1. Copie CI
 2. Copie Certificat de nastere
 3. Copie ultima diploma de studii
 4. Copie Certificat de casatorie (pentru persoane care si-au schimbat numele dupa casatorie)
 5. Adeverinta medicala sau copie fisa de aptitudini de la locul de munca

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Curs Cadru Tehnic cu Atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *