Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDR 2014 – 2020

Programul LEADER – Submăsura 19.2. Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Măsura M1/1C Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in teritoriul Munții Măcinului-Dunărea Veche

Titlu proiect: „ DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITOIULUI MUNȚII MĂCINULUI-DUNĂREA VECHE PRIN ACȚIUNI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Contract nr: C1920011X112423806417

FIȘĂ DE PREZENTARE PROIECT

ASOCIATIA „CENTRUL REGIONAL PENTRU CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA” TULCEA implementează, în perioada 15 octombrie – 15 ianuarie, proiectul intitulat „ DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITOIULUI MUNȚII MĂCINULUI-DUNĂREA VECHE PRIN ACȚIUNI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ”, prin Programul National De Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 prin Submasura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – Măsura M1/1C Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in teritoriul Munții Măcinului-Dunărea Veche.

Obiectivul proiectului este acela de a furniza servicii de formare profesională prin instruirea a 70 de fermieri din teritoriul GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche și înmânarea a 70 atestate de participare.

Obiectivul specific al proiectului constă în furnizarea unui program de formare profesională personalizat grupului țintă, prin intermediul unei sesiuni de instruire cu o durata de 40 ore.

Grupul țintă al proiectului este format din 70 de persoane reprezentate de fermieri, în special tineri fermieri, fermieri – persoane fizice care activează în fermele mici, beneficiari de sprijin ai masurii M1/1C Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in teritoriul Munții Măcinului-Dunărea Veche si sub-masurii 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.

Programul de formare profesională se va desfașura pe durata a 5 zile ( 8 ore/zi) și cuprinde următoarele module:

  • Managementul general al fermei.
  • Imbunatatirea cunostintelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, imbunatatirea calitatii productiei, posibilitati de diversificare a activitatii in exploatatiile agricole .
  • Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, schimbari climatice, bunele conditii agricole ale terenurilor .
  • Dobandirea si imbunatatirea cunostintelor si competentelor privind aspectele de mediu, schimbari climatice, gestionarea eficienta a resurselor naturale, precum si implementarea angajamentelor de agro-mediu, clima si agricultura ecologica.

In cadrul programului de formare profesionala cursantii vor primi gratuit: suportul de curs in format electronic pe stick USB, pix, mapa, block–notes și material de prezentare a proiectului. De asemenea, se vor asigura beneficiarilor serviciilor de masa constand in 1 masa/zi și 1 coffee – break.

Date de contact :

ASOCIATIA CRCFP

Localitatea Tulcea, Str. Babadag, Nr. 16, Bl. 10
E – mail : [email protected]
Nr. Tel. : 0726.972.392 / 0765.099.651